top of page

Copyright

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming de inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Disclaimer

Aansprakelijkheid  

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan onze organisatie niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Onze organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Informatie van derden 

De op deze site geplaatste informatie die eventueel van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke informatie weer van de betreffende inzender. Onze organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Gegevens  

Via het contactformulier op deze website vragen wij om uw gegevens. Deze hebben wij nodig om uw bestelling(en) uit te kunnen uitvoeren of vragen te beantwoorden. Uiteraard zijn wij heel zorgvuldig met de gegevens die u achterlaat. Gegevens worden niet zonder toestemming ter beschikking gesteld aan derden of voor een ander doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt.

bottom of page